TIPS OM HAGEROSER

Tips om hageroser

Det finnes en rekke roser som egner seg godt i de Nord-Norske hager - ta kontakt med din lokale Solhage for å sjekke ut hvilke typer som er valgt til årets kolleksjon.


  • Rosene skal plantes dypt. Podestedet, eller der forgreininga begynner, skal være ca 10 cm under jordoverflata.


  • Roser er avhengig av jevn tilgang av vann og næring.


  • Rosene trives best i dyp næringsrik jord. Ettergjødsle utpå sommeren. Lag plantehullet minst 50 cm dypt.


  • Husk at kugjødselkompost er snadder for rosene. I tillegg bør også langtidsgjødsel brukes.


  • Alle roser bør vinterdekkes, først og fremst mot skarp vårsol. Beskjæring utføres på våren.


  • Vær oppmerksom på at roser som ikke er gjenblomstrende bare skjæres med 1/3 av eksisterende skudd.


  • Gjenblomstrende roser kan og bør beskjæres hardere.


Kukompost:

snadder for rosene