Bedriftsnavn

Gartneriene og hagesentrene for et hardført klima

Staudetips! For å lykkes med stauder så er det viktig å  tilrettelegge før du planter. Blant annet så bør jorda  gjødsles, helst 1 - 2 uker før planting med 40 - 100 gram klorfri fullgjødsel pr. kvm. Innen utgangen av juli når staudene er i vekst, kan de overgjødsles en gang med 20 - 40 gram fullgjødsel (klorfri), og en gang med 10 - 20 gram kalksalpeter pr. kvm. Høye stauder bruker mer gjødsel enn lave. Fjellhagestauder og stauder for tørre forhold bruker mindre gjødsel. Brukes langtidsgjødsel kan en normalt slippe overgjødsling. Lær mer om dette under "tips om stauder".

Vårblomstrende stauder for nordnorske forhold