Bedriftsnavn

Gartneriene og hagesentrene for et hardført klima

Tips om Peoner

Om du lykkes å få til denne planten så vil du virkelig få en virkelig vakker plante i hagen. Du må bare være tålmodig ved nyplanting for det vil gjerne gå et år eller to før de blomstrer.

Vokseplass:
Peoner liker å stå i næringsrik, dyp humusrik jord (gjerne med noe leire) med jevnt fuktighet på en solrik plass. Peon bruker som nevnt noen år på å komme i blomst etter planting. Flyttes planten så går det også noen år før ny blomstring. Får Peon stå i ro så blir den bare bedre og bedre med årene.
 
Peon må plantes grunt, rotklumpen 5 cm under jordoverflaten. Den skal gjødsles hvert år med en håndfull fullgjødsel eller to til tre håndfull organisk gjødsel.

Dersom en fjerner gamle blader på høsten, så bør en legg litt forsiktig vinterdekke over i form av granbar eller lignende.
 
Peon kan få angrep av gråskimmel sopp.  Vanligvis så er det nok å fjerne angrepne blader og knopper, men er angrepet stort så kan en sprøyte med et egnet soppmiddel.