Bedriftsnavn

Gartneriene og hagesentrene for et hardført klima

Sommerblomstrende stauder for Nord-Norge

Staudetips!

Ved valg av stauder må en også ta hensyn til vekstvilkår som sol/skygge, tørr/fuktig jord, grusholdig, moldholdig jordtype, kalkrik/fattig jord.

Sommerblomstrende stauder for nordnorske forhold