Bedriftsnavn

Gartneriene og hagesentrene for et hardført klima

Anlegg av torvtak

ABC for såing og stell av Kekkilä taktorv
Ved ankomst er platene kalket og gjødslet. Gjødselmengden holder i 1-2 måneder og kalken holder tre år. I løpet av vekstsesongen må taket gjødsles og vannes regelmessig. Når du jobber på taket må du være forsiktig så du ikke faller ned.

Før såing
Platene vannes godt opp slik at en ikke får tørre felt som hindrer spiringen. Hver plate har behov for å ta opp minst 13L vann før såing. Det er en fordel med langsom oppvanning av platene, fordi en da får minst avrenning av næringsinnholdet i platene.

Såing
Så med en frøblanding som er beregnet for torvtak. Følg pakningens anvisning ang. såing, der har leverandøren gitt deg sine tips for et godt resultat. Tak er spesielt utsatt for uttørking i spiresjiktet. Det er derfor viktig at du etter såing går over og klapper til overflaten for å skape god kontakt med frøet. Det er en fordel om du dekker taket med en tynn fiberduk i 2-3 uker etter såing for å hindre uttørking.

Vanning
Et torvtak må vannes regelmessig for at du skal få et optimalt resultat. En bør være spesielt oppmerksom om våren og i perioder med tørt og varmt vær. Vann da minst enn gang pr uke. Sjekk at taket er gjennomvannet ved å grave/stikke fingeren ned i taket.

Gjødsling
Første året gjødsler du en måned etter spiring med 2kg fullgjødsel pr 100m2 , deretter hver 4-6 uke. For etablerte tak anbefaler vi gjødsling når snøen er borte og telen er ute av jorden. Videre utover sommeren bør det gjødsles hver 4 – 6 uke. Gjødselmengden skal være 2kg pr 100m2. Vær oppmerksom på at gjødselbehovet øker ved store nedbørmengder.

Friskt gras
Rak taket med en plenrive tidlig på våren før gjødsling. Dette for å få bort gamle planterester samt gi luft til røtter og gras som skal vokse.
I august/september bør graset klippes. Dette for at gammelt og dødt gras ikke skal legge seg over taket som et lokk, og hindre at gjødsel/vann kommer dit de skal. Om du ikke fjerner gammelt gras vil det være større fare for kvelning og soppsykdommer.
Det er en stor fordel om graset kan ligge på taket 1-2 uker etter at det er klipt. Dette vil gjøre at en del av frøet faller tilbake på taket, samt at man hindrer solskade.
Levende og friske tak krever noen ”tak”, men er koselig arbeid og resultatet blir nydelig!
 • Lett å frakte
  Lett å frakte
 • Vitale mål:
Ved levering 100x20x5 cm
Etter vanning: 100x20x13 cm
  Vitale mål: Ved levering 100x20x5 cm Etter vanning: 100x20x13 cm
 • Ligger stabilt. Tyngden etter oppvanning holder platene på plass.
  Ligger stabilt. Tyngden etter oppvanning holder platene på plass.
 • Taket er raskt å legge. Lav leggekostnad
  Taket er raskt å legge. Lav leggekostnad
 • Passer utmerket til selvbyggere.
  Passer utmerket til selvbyggere.
 • Platene er både gjødslet og kalket.
  Platene er både gjødslet og kalket.
 • Vannes etter legging
  Vannes etter legging
 • Lav vekt
  Lav vekt